kortenhorst17_Li ZongxianVCG via Getty Images_windsolar Li Zongxian/VCG via Getty Images

Ren energi vinner det økonomiske kappløpet

DENVER – Vi som er tilknyttet Rocky Mountain Institute (RMI) har i flere tiår hevdet at skiftet til ren energi vil koste mindre og gå raskere enn det myndigheter, bedrifter og mange analytikere har forventet. De siste årene har dette fremtidsperspektivet blitt bekreftet: Kostnadene ved fornybar energi har gjennomgående falt raskere enn forventet og anvendelsen skjedd raskere enn forventet. Dette har bidratt til å redusere kostnadene ytterligere.

Takket være denne selvforsterkende utviklingen, har fornybar energi slått igjennom. Den positive kostnadsutviklingen kan vi se av en mengde data. Og nå viser nye analyser fra to anerkjente forskningsinstitusjoner at et raskt grønt energiskifte er det som vil koste oss minst i tiden framover.

Politiske beslutningstakere, næringslivsledere og finansinstitusjoner må nå ta i betraktning de lovende implikasjonene ved denne utviklingen. Under FNs klimakonferanse i Glasgow (COP26), må verdensledere innse at Parisavtalens mål om at den globale oppvarmingen ikke skal overstige 1,5° celsius ikke dreier seg om å ofre noe. Det dreier seg om å gripe mulighetene som er der. Forhandlingsprosessen må omformuleres slik at den dreier seg mindre om hvordan man skal fordele byrden og mer om et lukrativt kappløp for å anvende renere, billigere energi-teknologi.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading and receive unfettered access to all content, subscribe now.

Subscribe

or

Unlock additional commentaries for FREE by registering.

Register

https://prosyn.org/EaAdeNenb