Velké čínské stěhování

PEKING – Čínská provincie Che-nan má asi 100 milionů obyvatel – víc než většina států. V administrativním systému Číny stojí provincie na nejvyšším stupni správy územních celků, po nich následují okresy, města a obce. Pod obec v provincii Kuang-tung však může snadno spadat 500 tisíc až milion obyvatel – víc než v řadě měst mimo Čínu. Význam regionálních problémů – zejména meziregionálních disparit – pro čínskou politiku tedy můžeme jen stěží nadhodnotit.

Čína je od přírody rozdělená. Mezi všemi velkými pevninskými zeměmi, včetně Indie a Brazílie, je Čína jediná, která má malý díl pobřeží, ale obrovské pevninské regiony. Když představovaly hlavní předmět lidské spotřeby potraviny, nebyl to problém, protože záleželo na půdě a vodě. V moderních, průmyslových, urbánních a tržně založených společnostech však zřejmě rostoucí měrou záleží na přepravních nákladech, což znamená, že geografické poměry mohou způsobovat hluboké regionální nerovnosti.

Přestože takovéto disparity mohou mít samozřejmě i další příčiny, zdá se, že geografické podmínky mnohé vysvětlují. V prvé řadě vysvětlují, proč se čínské pobřežní regiony rozvíjely dříve a rychleji, jakmile země spustila tržní reformy a otevřela se světu. Boom čínských pobřežních měst nevyvolaly „preferenční“ politiky ani pokroucené vládní alokace zdrojů, nýbrž blízkost oceánu, který byl a nadále zůstává nejlevnějším způsobem přepravy surovin a výrobků.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/3mxglXy/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.