0

Čína a WTO: nedokončená práce

Strastiplná cesta Číny ke členství ve Světové obchodní organizaci (WTO) se chýlí ke svému konci. Než k tomu však dojde, musí s Čínou skupina členů WTO jednajících jménem organizace dohodnout definitivní podmínky jejího vstupu, jež jsou předmětem formálního vstupního protokolu. Je tak nejvyšší čas pustit se do závažných právních otázek, které až dosud stály stranou.

Vstupem do WTO se Čína zavazuje (stejně jako ostatní členové) respektovat politiku a praxi, na nichž se dohodlo mezinárodní společenství obchodujících států a které jsou formulovány ve Všeobecné dohodě o clech a obchodu (GATT) a v dalších multilaterálních dohodách. Zdlouhavá jednání Číny se Spojenými státy a Evropskou unií ohledně jejího členství ve Světové obchodní organizaci se převážně soustřeďovala na nepříjemné ekonomické problémy, jako je snižování sazeb, zrušení kvót na vývoz do Číny, otevření tamějšího trhu klíčovým importním produktům, pro něž byl dosud přístup na čínské trhy vyloučen nebo omezen či zahraniční investice v odvětvích, jako jsou například telekomunikace.

Tato bilaterální jednání budou přínosem i pro ostatní členské země WTO, neboť členství ve WTO Čínu zavazuje jednat se všemi členy rovnocenně. Nemnoho pozornosti bylo však věnováno jiným otázkám, které budou rovněž mít dopad na všechny členské státy, konkrétně krokům, jež Čína musí podniknout v právní oblasti, aby vyhověla standardům stanoveným v GATT.

Koncept vstupního protokolu – který se projednává už mnoho let, ale dosud není finální – obsahuje ustanovení, která by mohla pomoci změnám v čínských zákonech a urychlit přerod právního řádu, který začal pouze před dvaceti lety, kdy Teng Siao Pching zahájil ekonomické reformy. Čína již souhlasila, že vyhoví příslušným standardům WTO, například článku X dohody GATT, jenž členy Světové obchodní organizace zavazuje aplikovat obchodní zákony „jednotně, nestranně a uvážlivě“.