Paul Lachine

Činorodost Číny v oblasti změny klimatu

Peking – Změna klimatu je vážnou výzvou pro lidstvo a udržitelný rozvoj, která vyžaduje jak proaktivní reakce, tak koordinované úsilí mezinárodního společenství.

Čína opatřením k řešení změny klimatu připisuje velkou váhu. V roce 2007 ustavila Národní vůdčí skupinu ke změně klimatu, jíž předsedá premiér Wen Ťia-pao. V tomtéž roce Čína uveřejnila svůj Národní program ke změně klimatu , vůbec první mezi rozvojovými zeměmi.

Národním programu ke změně klimatu si Čína stanovila cíl snížit do roku 2010 spotřebu energie na jednotku HDP o zhruba 20% oproti úrovni z roku 2005 a ve Střednědobém a dlouhodobém plánu rozvoje obnovitelné energie si Čína ještě dala za cíl zvýšit podíl obnovitelné energie ve skladbě primární energie na 10% do roku 2010 a na 15% do roku 2020.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/QBYhOob/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.