Dobročinnost v�těžkých dobách

PRINCETON – Objíždím v�současnosti USA, abych propagoval svou novou knihu The Life You Can Save (Život, který můžete zachránit) s�podtitulem Jak se dnes přičinit o ukončení světové chudoby , a setkávám se často s�dotazem, zda není nevhodná doba na výzvy vůči movitým lidem, aby zesílili snahy o potlačení chudoby v�jiných zemích. Důrazně odpovídám, že ne. Není pochyb, že světová ekonomika má těžkosti. Jenže pokud je vlády či jednotlivci použijí jako výmluvu k�omezování pomoci pro ty nejchudší na planetě, pouze znásobí závažnost problému pro svět jako celek.

Finanční krize poškozuje mnohem víc chudé než bohaté. Aniž bych jakkoli zlehčoval ekonomickou a psychologickou újmu, již lidé utrpí, když přijdou o práci, přece jen nezaměstnaní v�bohatých zemích mají záchrannou sociální síť, v�podobě dávek sociálního zabezpečení a obvykle bezplatné zdravotní péče a bezplatného školství pro děti. Rovněž mají základní hygienu a nezávadnou pitnou vodu.

Chudí v rozvojových zemích žádné z�těchto vymožeností nemají, což se podle odhadů každoročně stává osudným 18 milionům z�nich. To je vyšší roční počet mrtvých než během druhé světové války a je snadné tomu zabránit.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/aA3O0r9/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.