Jon Krause

Mohou světovou ekonomiku zachránit rozvíjející se trhy?

MILÁN – V posledních dvou letech průmyslové země zažívají záchvaty závažné finanční nestability. Momentálně se potýkají s problémy bobtnajících svrchovaných dluhů a vysoké nezaměstnanosti. Rozvíjející se ekonomiky, kdysi pokládané za mnohem zranitelnější, jsou však pozoruhodně odolné. S růstem navracejícím se na průlomové úrovně z doby před rokem 2008 je výkonnost Číny, Indie a Brazílie pro dnešní globální hospodářství významným motorem expanze.

Vysoký růst a finanční stabilita v rozvíjejících se ekonomikách pomáhají usnadnit rozsáhlou korekci, jíž čelí průmyslové země. Tento růst však má podstatné dlouhodobější důsledky. Pokud se současný vzorec udrží, globální ekonomika se natrvalo promění. Konkrétně platí, že stačí jen o málo víc než dekáda, aby podíl globálního HDP vznikajícího v rozvojových zemích překročil 50% hranici, měřeno v tržních cenách.

Je tedy důležité vědět, zda je tato fáze průlomového růstu udržitelná. Odpověď tvoří dvě součásti. Jedna závisí na schopnosti rozvíjejících se ekonomik řídit svůj vlastní úspěch; druhá se váže k rozsahu, v jakém se tomuto úspěchu dokáže přizpůsobit globální ekonomika. Odpověď na první otázku je povzbudivá; odpověď na druhou však ne.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/DvJ7JN1/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.