0

Může být byznys etický?

MELBOURNE – Na fakultě obchodu Harvardské univerzity se děje něco nového. Jak se blíží promoce ročníku, který jako první od nástupu globální finanční krize završí obchodně zaměřené studium a získá titul MBA, mezi studenty koluje přísaha, která je zavazuje k tomu, že svou práci budou vykonávat „etickým způsobem“, že budou „usilovat o vytváření udržitelné celosvětové ekonomické, sociální a environmentální prosperity“ a že budou své podniky řídit „v dobré víře, majíce se na pozoru před rozhodnutími a činy, které naplňují úzké ambice, ale poškozují podnik a společnosti, jimž slouží.“

Formulace této nové přísahy magistrů ekonomie a řízení čerpá z přísahy, již v roce 2006 přijala Thunderbird School of Global Management se sídlem v Arizoně. Významná je ovšem skutečnost, že ji převzala světově nejproslulejší obchodní škola.

V době, kdy toto píšu, se přísahou zavázalo asi 20 % harvardského promujícího ročníku. To samozřejmě cynikům vnukne otázku: „A co zbylých 80 %?“ Ti, kteří přísahali, jsou ale součástí významnějšího obratu k etice, který přichází po nedávném přívalu odhalení nepoctivosti a nenasytnosti ve finančním sektoru. Vzedmul se zájem o kurzy obchodní etiky a studentské aktivity na předních fakultách obchodu se více než kdy dříve zaměřují na prosazování toho, aby byznys prospíval dlouhodobým sociálním hodnotám.

Obchodní etika se vždycky vyznačovala problémy, které se odlišují od ostatních profesí, například od medicíny, práva, techniky, stomatologie či ošetřovatelství. Jedna má příbuzná měla nedávno potíže s okem a její praktický lékař ji poslal k očnímu chirurgovi. Chirurg jí oko vyšetřil, řekl, že operaci nepotřebuje, a poslal ji zpět k praktickému lékaři.