Mezinárodní právní neřád

NOVÉ DILLÍ – Na povrchu se zdá, že skutečnost, že Čína nedávno vyhlásila identifikační pásmo protivzdušné obrany (ADIZ) sahající nad území, jež neovládá, nemá nic společného s tím, že v USA byla zadržena a po vysvlečení podrobena tělesné prohlídce indická diplomatka působící v New Yorku, a to kvůli údajnému finančnímu odírání hospodyně, již si s sebou přivezla z Indie. V jádře jsou ale obě epizody výstižnou ukázkou unilateralistického přístupu obou zemí k mezinárodnímu právu.

Mocné státy už dlouho halasně propagují spravedlivý globální řád založený na jasných normách jako nezbytný základ mezinárodního míru a bezpečnosti. Existuje však dlouhá historie toho, jak přední mocnosti mezinárodním právem pohrdají a zároveň jej využívají proti jiným státům. Společnost národů selhala, jelikož nedokázala takové chování trestat ani mu bránit. Prvořadými příklady unilateralistického přístupu k mezinárodním vztahům jsou dnes Spojené státy a Čína, třebaže deklarují podporu posilování globálních norem a institucí.

Vezměme si USA, které se odmítly připojit ke klíčovým mezinárodním úmluvám – například v roce 1982 k Úmluvě OSN o mořském právu (UNCLOS), v roce 1997 k Úmluvě OSN o právu využívání mezinárodních vodních toků pro neplavební účely (která dosud nenabyla účinnosti) a v roce 1998 ke Statutu Mezinárodního trestního soudu. Unilateralismus vskutku zůstává leitmotivem zahraniční politiky USA, což se promítá i do jejich mezinárodních zásahů, ať už v oblasti kybernetické války či špehování, útoků bezpilotních letounů nebo snah vyvolat změnu režimu.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/Y3ZYCbI/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.