Mezinárodní právní neřád

NOVÉ DILLÍ – Na povrchu se zdá, že skutečnost, že Čína nedávno vyhlásila identifikační pásmo protivzdušné obrany (ADIZ) sahající nad území, jež neovládá, nemá nic společného s tím, že v USA byla zadržena a po vysvlečení podrobena tělesné prohlídce indická diplomatka působící v New Yorku, a to kvůli údajnému finančnímu odírání hospodyně, již si s sebou přivezla z Indie. V jádře jsou ale obě epizody výstižnou ukázkou unilateralistického přístupu obou zemí k mezinárodnímu právu.

Mocné státy už dlouho halasně propagují spravedlivý globální řád založený na jasných normách jako nezbytný základ mezinárodního míru a bezpečnosti. Existuje však dlouhá historie toho, jak přední mocnosti mezinárodním právem pohrdají a zároveň jej využívají proti jiným státům. Společnost národů selhala, jelikož nedokázala takové chování trestat ani mu bránit. Prvořadými příklady unilateralistického přístupu k mezinárodním vztahům jsou dnes Spojené státy a Čína, třebaže deklarují podporu posilování globálních norem a institucí.

Vezměme si USA, které se odmítly připojit ke klíčovým mezinárodním úmluvám – například v roce 1982 k Úmluvě OSN o mořském právu (UNCLOS), v roce 1997 k Úmluvě OSN o právu využívání mezinárodních vodních toků pro neplavební účely (která dosud nenabyla účinnosti) a v roce 1998 ke Statutu Mezinárodního trestního soudu. Unilateralismus vskutku zůstává leitmotivem zahraniční politiky USA, což se promítá i do jejich mezinárodních zásahů, ať už v oblasti kybernetické války či špehování, útoků bezpilotních letounů nebo snah vyvolat změnu režimu.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

http://prosyn.org/Y3ZYCbI/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.