cramer1_MANJUNATH KIRANAFP via Getty Images_ banks india MANJUNATH KIRAN/AFP via Getty Images

De gezondheidsvoordelen van financiële inclusie

LONDEN – Minstens de helft van de wereldbevolking heeft geen toegang tot essentiële gezondheidsdiensten, en de uitgaven voor gezondheidszorg duwen elk jaar bijna honderd miljoen mensen in extreme armoede. De manier waarop schaarse middelen worden verdeeld zou van belang moeten zijn, en er zijn goede redenen om aan te nemen dat financiën een cruciale rol kunnen spelen bij het aanpakken van deze uitdaging. Ruim zestig landen hebben nationale strategieën voor financiële inclusie gelanceerd en wetenschappelijk onderzoek is erop gebrand om de impact ervan te begrijpen.

Tot voor kort was er geen bewijs dat financiën een significant verschil zouden kunnen maken voor de gezondheid. Gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken waarbij huishoudens financiële producten zoals spaarrekeningen, kredieten en ziektekostenverzekeringen kregen aangeboden, konden geen effect aanwijzen. Cruciaal is echter dat deze onderzoeken belangrijke langetermijn- en grootschalige aspecten van bankieren niet onder de loep namen, en ook geen rekening hielden met de financiële producten en diensten die aan bedrijven en zorgverleners worden aangeboden.

In een recent onderzoek gebruikte ik een natuurlijk experiment dat variatie inbracht in de aanwezigheid van banken in India om de effecten te beoordelen van het verbeteren van de financiële inclusie in het hele land, gedurende tien jaar, op verschillende marktactoren. In tegenstelling tot eerder onderzoek vond ik substantiële verbeteringen in de gezondheid van huishoudens.

https://prosyn.org/ZNp2AM3nl