0

Korekce a změna termínů, anebo odklady a platební neschopnost

BRUSEL – V době, kdy Řecko aktivuje záchranný balík Mezinárodního měnového fondu a Evropské unie ve výši 45 miliard eur, vychází najevo, že je zapotřebí nový, mnohem obsáhlejší přístup. Řešit je třeba dva problémy: důvěryhodnost řeckého programu fiskální stabilizace a způsob, jak překlenout propast ve střednědobém financování země.

Velikost fiskální korekce, která se od Řecka vyžaduje, je už dnes dobře známa. Deficit se musí snížit nejméně o 10 procentních bodů HDP (z přibližně 13% HDP na necelá 3% HDP). Klíčovým problémem, který doposud nebyl řešen, je skutečnost, že fiskální korekce v takovém měřítku vyžaduje, aby vláda podnikla dva kroky, které lze zavést pouze se širokým společenským souhlasem: snížení mezd a snížení sociálních výdajů. Oba kroky jsou dnes v Řecku stejně nepopulární jako nevyhnutelné.

Dobře známy jsou též problémy země s konkurenceschopností. Jednotkové náklady práce vzrostly o 10-20% více než v Německu. Předpokládáme-li, že si Řecko přeje zůstat v eurozóně, je „vnitřní devalvace“, tj. podstatné snížení nominálních mezd, nevyhnutelná.

Vláda může snížit mzdy ve veřejném sektoru (a také to udělala), ale to nestačí. Naléhavě zapotřebí je rovněž výrazné snížení mezd v sektoru soukromém, aby se stimuloval export (který v současnosti představuje méně než 20% HDP, i když se započítá zboží i služby) a vytvořil se alespoň jeden zdroj růstu.