Nový úděl pro Nový svět

Jako bývalí členové kongresů svých zemí jsme přesvědčeni, že nastal čas vytvořit Severoamerickou parlamentní unii (NAPU), která by se věnovala narůstajícímu počtu zásadních problémů, jež severoamerické národní vlády zametají pod koberec. Minulost i přítomnost tíží ad hoc povaha vztahů mezi Spojenými státy, Mexikem a Kanadou. Máme-li připravit spravedlivějsí a hospodářsky úspěsnějsí budoucnost pro vsechny tři státy, je zapotřebí vykročit odvážně vpřed.

https://prosyn.org/bShsjntcs