0

Férové jednání pro Turecko

Turecku bylo Evropskou komisí předloženo cosi, co připomíná ultimátum: otevřete do měsíce své přístavy pro lodi z Kypru, jinak můžete riskovat zastavení probíhajících rozhovorů o přistoupení k EU. Poslední zpráva Komise o tureckém postupu k přistoupení zároveň poznamenává, že politické reformy zpomalily, což dále zpochybňuje budoucí členství země v EU.

Zprávu o postupu, již Komise vydala, projedná příští měsíc Evropská rada. Na této schůzce by si evropští lídři měli položit následující otázky: Jednala EU s Tureckem ohledně Kypru férově? Podporuje chování EU důsledně politickou reformu v Turecku? Jaké jsou dlouhodobé zájmy EU ohledně Turecka?

Je-li odpovědí na první dvě otázky „ne“ – a já myslím, že je –, pak se klíčově důležitou stává otázka třetí.

Pravda, Turecko uzavřelo své přístavy pro lodi z (řeckého) Kypru a to představuje porušení dohod. Je ovšem také pravda, že severní, turecké části Kypru je upírán přístup k volnému obchodu a dalším výhodám členství v EU.