leonard87_DMITRY ASTAKHOVSPUTNIKAFP via Getty Images_xi DMITRY ASTAKHOV/SPUTNIK/AFP via Getty Images

Xis visjon for verden

BERLIN – Etter alt å dømme har Kinas president Xi Jinping hatt noen særs vellykkede uker å se tilbake på. Etter at Iran og Saudi-Arabia gjenopprettet diplomatiske bånd, forhandlet fram av Kina, tok Xi turen til Moskva. Dette for å vise støtte til sin nære (junior)partner Vladimir Putin og for å legge fram en «fredsplan» for krigen i Ukraina. Som The Economistpåpekte, har disse hendelsene gitt oss et innblikk i «verden i henhold til Xi». Samtidig har Xis reiser ført til mye Sturm und Drang i Vesten.

Vi snakker om et Vesten som muligens selv er på vei mot et strategisk sluttpunkt. For den utbredte oppfatningen blant vestlige politikere baserer seg på flere antagelser som kan få dem til å handle på måter som virker mot sin hensikt.

Mer spesifikt: Vestlige ledere tror de forsvarer den regelbaserte ordenen fra revisjonistiske makter som Russland og Kina. De tror at verden polariseres mellom regelbundne demokratier og aggressive autokratier, med vippestater i midten. Og de mener at vi trenger bedre narrativer for å overbevise andre om at Russlands angrep på Ukraina har betydelige følger for dem. Hver og en av disse påstandene er problematiske i seg selv og vitner om at de misforstår hvilken utfordring Kina utgjør i dag.

https://prosyn.org/R3kBdE1nb