Svět financí v postrubinovské éře

CAMBRIDGE: Americké Ministerstvo financí a Alan Greenspan si získali velkou vážnost za obnovu stability na světových trzích poté, co se během minulého podzimu přes Asii, Rusko, Brazílii a další země přehnaly finanční bouře. Měli bychom tedy být nyní na pozoru, když tato klíčová postava kormidelníka odchází; měli bychom se bát, že se tím světové hospodářství stalo zranitelnějším, kdyby by se potíže náhodou vrátily? Samozřejmě, že Ministerstvo financí, které vedl Robert Rubin, se záhy stalo životaschopnou součástí Clintonovy administrativy, v protikladu s liberály jeho týmu z Bílého domu, spokojenými s běžnou výdajově-daňovou praxí. Rubin a jeho žáci názorně předvedli lekci o tom, že trhy s cennými papíry jsou rozhodující, a nad očekávání všech ostatních uspěli tak, že Bílý dům přijal tento nový pohled.

Dnes jsou asijské nově se rozvíjející trhy na cestě hospodářského zotavení, Čína svoji měnu neznehodnocuje (a nikdo to nyní, popravdě, ani neočekává), a Brazílie se opět stala vítaným hostem na kapitálových trzích. Čeho bychom se potom tedy měli obávat v souvislosti s Rubinovým odchodem? Zdá se, že je svět připraven, aby hladce fungoval. Ukazuje se, že v Americe zbylo Ministerstvu financí jen málo práce, snad vyjma přípravy snížení daní, kdyby se americké hospodářství začalo vymykat kontrole.

Celý svět může spoléhat na to, že Rubinův dlouholetý zástupce, ekonom Larry Summers bude schopen udržet koráb hospodářství na hladině: on ví lépe než kdokoliv jiný, že včasné a rázné snížení daní je způsob, kterým je možno uchránit hospodářství před otřesy. Ale nedůležitější roli nyní bezesporu hraje předseda Centrální banky USA, jinak předseda Federálních rezerv, Alan Greenspan; ten je nezastupitelný vždy, když kapitálové trhy zasáhne krize důvěry; je nenahraditelný při udržování otevřených úvěrových sítí, stejně jako při ochraně trhů před mimořádnými zvraty. A trhy doufají, že to tak zůstane snad navždy.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/SxGeSf3/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.