Zvolí příštího amerického prezidenta bývalí Mexičané?

Během debat prezidentských kandidátů americké Republikánské strany před několika týdny se objevila řada překvapení, mezi něž patřil i obnovený význam přistěhovalectví. Po nezdaru rozsáhlé imigrační reformy prezidenta George W. Bushe a senátora Edwarda Kennedyho loni na jaře si většina pozorovatelů myslela, že celá záležitost usne až do roku 2009, protože pro demokraty i republikány by mohlo být potenciálně osudné, kdyby se tohoto tématu třeba jen dotkli. Jak ovšem demokraté zjistili v jiných nedávných debatách a jak i republikáni pochopili s malou pomocí organizátorů ze CNN, kteří směřovali dotazy k záležitostem, na něž mají silný názor, přistěhovalectví je téma, které jednoduše neodejde.

I to je jeden z důvodů, proč jsem napsal krátkou, ale – jak doufám – užitečnou knihu o mexickém přistěhovalectví do Spojených států, která nese název Ex-Mex: From Migrants to Immigrants ( Ex-Mexičané: Od migrantů k imigrantům ). S využitím interních dokumentů mexické a americké vlády, bezpočtu rozhovorů a zkoumání velké části již existující literatury se kniha snaží naplnit tři cíle.

Za prvé jsem chtěl v debatě o přistěhovalectví dát hlas i Mexičanům. Ti představují více než polovinu celkového přílivu imigrantů do USA – ať už zákonného, či nezákonného –, avšak úhel pohledu snažící se reflektovat jejich zájmy a tužby zatím v americké diskusi do značné míry chybí.

https://prosyn.org/AU1ROkvcs