Naučí se Evropa milovat Bushe?

Americký prezident George W. Bush brzy odcestuje do Evropy a francouzský prezident Jacques Chirac navštíví Washington. „Ministr zahraničí“ EU Javier Solana tam již byl a vrátil se pln optimismu ohledně budoucí transatlantické spolupráce. Vzájemné vztahy se od prezidentských voleb v USA skutečně přinejmenším co do atmosféry zlepšily a obě strany daly najevo dobrou vůli. Pro skutečný optimismus však existuje jen málo důvodů.

Bushův deklarovaný záměr „lépe vysvětlovat důvody svých rozhodnutí“ americkým spojencům jednoduše nepostačí. Evropané nechtějí vysvětlování; chtějí, aby se s nimi věci konzultovaly – chtějí vnášet do amerického rozhodování vlastní vklad a vidět, že se jejich zájmy odrážejí v zahraniční politice USA. Nic z toho se pravděpodobně nestane.

USA naopak pokračují v maření evropského úsilí o postupné zavádění mezinárodního pořádku založeného na pravidlech. Neexistují žádné náznaky, že by Bushova administrativa povolovala například v otázce OSN, Kjótského protokolu, Mezinárodního trestního soudu, zákazu nášlapných min nebo Smlouvy o nešíření protiraketových systémů.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/OAN5h7C/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.