0

Proč kandiduji proti Putinovi

Rusko prožívá nejhlubší a nejdelší krizi v moderních dějinách. Jde o umělou krizi, která zasáhla všechny oblasti společnosti a státu. Nejedná se o přírodní katastrofu, nýbrž o pohromu vykonstruovanou volbou špatné reformní doktríny, jež vede zemi k úpadku.

Jen málo lidí věří ve schopnost Putinova režimu dosáhnout skutečné změny. Korupce a nevýkonnost státního aparátu a neschopnost a lhostejnost vlády neponechávají mnoho nadějí na opravdové zlepšení životní úrovně. Místo aby se stát posiloval, přetváří se v policejně byrokratický aparát k potlačování protestů, vymáhání úplatků a uskutečňování politického útisku.

Kandiduji na prezidenta, abych očistil státní aparát od korupce a byrokratické svévole a povolal do státních služeb kvalifikované a zodpovědné lidi. Rusko už další čtyři roky plenění a ničení nemůže vydržet.

Kandiduji, abych uskutečnil nefalšovaný program rekonstrukce hospodářství. Současný režim takový program nezavede a bude dál sloužit oligarchickým klanům, které si nahrabaly drancováním státního majetku. Putinův zkorumpovaný a nezodpovědný režim se stal součástí systému oligarchického parazitismu, charakteristického patologicky nespravedlivým rozdělováním zisků a majetku.