0

Komu by se mělo pomoci nejdříve?

Seznam naléhavých výzev, které stojí před lidstvem, je trýznivě dlouhý. AIDS, hlad, ozbrojené konflikty i globální oteplování soupeří o pozornost se selháním vlád, malárií či aktuální přírodní katastrofou. Náš soucit je sice značný, avšak prostředky omezené. Komu bychom tedy měli pomoci nejdříve?

Někomu možná připadá takové stanovování priorit nemravné. Organizace spojených národů a národní vlády však rok co rok utrácejí miliardy dolarů ve snaze pomoci potřebným, aniž by se výslovně zaobíraly otázkou, zda tím dosahují maxima možného.

Západní média se zaměřují na tsunami v Asii; dary tudíž tečou plným proudem. Zemětřesení, které zničí Pákistán, nepronikne do tolika titulků; rozvinutý svět tedy poskytne mnohem méně.

Existuje i lepší způsob. Mohli bychom pro své výdaje stanovit priority, aby naše peníze přinesly co největší prospěch.