0

Když Indie hlasuje

KÉRALA, INDIE – Od letošního dubna se začne uskutečňovat největší praktické naplnění demokracie v dějinách, když indičtí voliči zamíří k volebním urnám, aby zvolili nové národní shromáždění. Od získání nezávislosti Indie to učinili už čtrnáctkrát. A pokaždé když Indie hlasovala, šlo o největší naplnění volební demokracie. Díky rostoucímu počtu obyvatel Indie neustále překonává vlastní rekord.

Tentokrát čítá elektorát 714 milionů voličů, což je oproti předchozím všeobecným volbám z roku 2004 nárůst o 43 milionů. Hlasy pro více než 5000 kandidátů ze sedmi celostátních politických stran a několika státních a dalších uskupení se budou vhazovat v 828 804 volebních místnostech roztroušených po celé zemi. Do volebního procesu se zapojí čtyři miliony členů volebních komisí a 6,1 milionu policistů i civilních zaměstnanců.

Zmíněná čísla jsou tak obrovská, že volby budou rozloženy do pěti etap a skončí teprve 13. května, přičemž členové volebních komisí a bezpečnostních složek se po ukončení hlasování v jednom státě přesunou do státu jiného. Navzdory rozfázovanému hlasování započne sčítání hlasů v celé zemi okamžitě po skončení poslední fáze a 16. května budou všude oznámeny volební výsledky. Nový parlament poprvé zasedne 2. června, aby zvolil novou vládu, která nahradí odstupující administrativu premiéra Manmóhana Singha.

Indické volby, které organizuje samosprávná (a všemocná) Indická volební komise, jsou mimořádnou událostí, a to nejen kvůli své velikosti. Na zajištění dostatečného množství papíru na 714 milionů hlasovacích lístků by bylo třeba vykácet rozlehlý les a při každých volbách se vyskytne alespoň jeden příběh, kdy se volební komisaři musí trmácet sněhem nebo džunglí a cestují na slonu či na velbloudu, aby zajistili řádné naplnění demokratických tužeb vzdálených voličů. (Dokonce existuje i volební místnost pro jediného voliče, který bydlí příliš daleko od civilizace, než aby mohl cestovat do místnosti jiné.)