When France Says No

Není to tak dávno, co jeden americký politolog přirovnal ztrátu francouzského vlivu v Evropě po předloňském odmítnutí ústavní smlouvy EU v referendu ke kapitulaci Francie v roce 1940. Je to provokativní analogie, avšak je také příhodná? Kolaps v roce 1940 odhalil křehkost francouzské demokracie a ztrátu důvěry ve schopnost země čelit vnějším hrozbám. Odmítnutím evropské ústavy pak Francie vyjádřila mimo jiné strach z globalizace.

Lepší analogii pro francouzské „ne“ představuje odmítnutí smlouvy o založení Evropského obranného společenství (EDC) v roce 1954. V obou případech jsme se dopustili velké historické chyby. Francie obě smlouvy do značné míry iniciovala, prosadila jejich přijetí evropskými partnery, ale nakonec vlastní úsilí vetovala.

Proč Francouzi – v jednom případě Národní shromáždění, ve druhém voliči – odmítli v letech 1954 i 2005 návrhy, které koncipovala sama Francie? Oba projekty usilovaly o vytvoření ryze nadnárodní Evropy. Na základě EDC by vznikla evropská armáda, do níž by byly začleněny dokonce i německé jednotky. Navrhovanou obrannou smlouvu měly podepřít také plány na vytvoření evropského politického společenství, jehož hlavní rysy měla definovat ústavní komise složená z poslanců národních parlamentů. Tato komise by se v podstatě bývala stala předchůdkyní Konventu o budoucnosti Evropy z let 2003-2004, který pod předsednictvím někdejšího francouzského prezidenta Valéryho Giscarda d’Estainga sepsal ústavní smlouvu.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/v62Lhph/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.