0

Co se to stalo s Amerikou

Z nejnovějšího vydání celosvětového průzkumu postojů provedeného Pewovým institutem vyplývá, že ve 12 z 15 zkoumaných zemí znovu pokleslo příznivé hodnocení Spojených států, což je smutný odraz ztráty imidž této země. Jak může Amerika znovu získat mezinárodní legitimitu? Pravděpodobně jde o jednu z nejdůležitějších výzev dnešního světa, neboť Amerika si zachovává jedinečnou sílu, která by měla být využívána – a vnímána – jako síla dobra, má-li převládnout globální stabilita.

Téměř dvě desetiletí po zániku sovětského impéria je převažujícím jevem pocit promarněných příležitostí. USA měly na konci studené války jedinečnou příležitost využít své benevolentní a osvícené nadřazenosti k vytvoření lepšího mezinárodního uspořádání. Následkem kombinace politických a osobních důvodů však Amerika během dvou funkčních období prezidenta Billa Clintona ztratila čas.

Jistě, Clinton během tohoto zákonitě krátkého a křehkého „unipolárního okamžiku“ intuitivně cítil, jak by měla nově nabytá zodpovědnost Spojených států vypadat, avšak nedokázal těmto požadavkům dostát. Porážka demokratů ve volbách uprostřed jeho funkčního období v roce 1994, po níž následovala aféra s Monikou Lewinskou, utlumila efektivitu jednoho z nejenergičtějších a nejnadanějších amerických prezidentů.

Typickým projevem tohoto selhání byla neschopnost vnutit Palestincům a Izraelcům v roce 2000 mírovou dohodu. Naproti tomu George W. Bush žádný čas neztrácel. Vedl si totiž ještě hůře: jednoduše zvolil nesprávný kurz – a učinil tak ještě před 11. zářím, tedy před traumatickou událostí, která posílila, nikoliv však vytvořila manichejský pohled Ameriky na sebe samu a svou roli ve světě.