0

Co se děje v nové afghánské armádě?

Zavraždění afghánského ministra letecké dopravy rozzuřeným davem (podníceným snad členy afghánské prozatímní správy) ukazuje, že afghánská společnost je nadále hluboce rozpolcená. První reformy afghánské armády tuto rozpolcenost jestě prohloubí.

Ministr obrany dočasné vlády Hamída Karzáího již jmenoval vrchní důstojníky nové armády. Ministr, generál Mohammed Fahim, Tádžik ze severního panjsirského okresu, získal před třemi měsíci velení nad silami Severní aliance, které dobyly Kábul za pomocí amerických bombardérů. Toto jmenování vsak Karzáího snahu o sjednocení země celkově zpochybnilo.

Afghánistán je mnohonárodnostní stát, ve kterém nejpočetnějsí Pastuni tvoří dvě pětiny z celkového počtu obyvatelstva. Hazárové a Tádžikové tvoří dalsí dvě pětiny. Ze třiceti osmi důstojníků, které ministr Fahim povýsil do hodnosti generála, je třicet sedm Tádžiků a jeden zbývající je Uzbek. Pokud bude do armády povolán kterýkoliv z patnácti až sedmnácti miliónů Pastunů, ocitne se pod velením sestávajícím prakticky výhradně z Tádžiků. Pastunstina se přitom od tádžičtiny lisí stejně jako třeba spanělstina od angličtiny a milióny Pastunů mají přinejlepsím jen základní znalost tádžičtiny.

Geografický profil nového armádního velení je stejně úzký jako jeho etnické složení. Třicet pět ze třiceti osmi vysokých důstojníků pochází z jediné mensí oblasti severně od Kábulu, a to z provincie Parwan (ve které se nachází Bagramské letistě) a z nedalekého Panjsirského údolí, které bylo po dlouhou dobu opěrným bodem Severní aliance. Jinými slovy, z nové armádní elity země bylo vynecháno dvacet sedm z celkem dvaceti devíti afghánských provincií.