0

Co je úkolem MMF?

BERKELEY – Mezinárodní měnový fond je jednou z mála institucí, které na globální ekonomické krizi vydělaly. Ještě předloni se zmenšoval a seriózní lidé si kladli otázku, zda by neměl být zcela zrušen. Poté se však poptávka po půjčkách od MMF obnovila. Členové se dohodli na ztrojnásobení jeho zdrojů a fond dostal svolení k nabytí dodatečných prostředků prodejem vlastních dluhopisů. MMF srší aktivitou.

Současná krize však nepotrvá věčně. Kritikové fondu nevymizeli, pouze dočasně ztichli. Fond jejich kritiku dále podněcuje, poněvadž není schopen definovat svou roli. Je potřeba, aby to napravil, dokud mu ještě svět účastně naslouchá.

První rolí MMF je pomáhat zemím, které v důsledku domácí politiky procházejí krizí platební bilance. Jejich vlády nemají jinou možnost než si půjčit od fondu. Aby zabezpečil své prostředky – tedy aby měl jistotu, že jeho akcionáři získají peníze zpět –, musí fond požadovat, aby dlužníci uskutečnili nelehké změny své politiky.

Problém spočívá v tom, že MMF přistoupil na rétoriku svých kritiků a souhlasil s „uhlazením“ podmínek pro poskytování úvěrů. Tam, kde jsou příčinou problémů strukturální slabiny, by však měl fond i nadále podmiňovat svou pomoc strukturálními změnami. MMF však vyvolává dojem, že ve snaze „získat si přátele a působit na lidi“ v této otázce ustupuje, čímž vytvořil zbytečný zmatek.