16

Od Mnichova ke Kyjevu

BRATISLAVA/PRAHA – Když se na podzim 1938 britský premiér Neville Chamberlain vrátil z Mnichova oznamujíc, že přináší „mír naší době“,  odmítl  Winston Churchill volbu, kterou právě Británie a Francie učinili, legendárním výrokem:  “Měli jste možnost vybrat si mezi válkou a ztrátou cti. Vybrali jste si ztrátu cti a budete mít válku.“

 V konfrontaci s podobnou volbou v případě války na Ukrajině  britský premiér David Cameron,  francouzský prezident François Holland, německá kancléřka Angela Merkel a prezident USA Barack Obama bohužel též zvolili  ztrátu cti. Je  je  to dnes Ukrajina, kterou devastuje válka, zatímco Evropa stojí stranou, jakkoli  zjevně  se tím podkopává její vlastní bezpečnost a hodnoty.

V otevřeném dopise klíčovým vůdcům Evropy a USA je žádá sto třicet českých a slovenských prominentních osobností, aby opustili  cestu ústupků agresorovi.Jako občané nástupnických států Československa, které dostalo na Mnichovské konferenci smrtelnou ránu, cítíme zvláštní odpovědnost za to, abychom k tomu řekli své.

Uplynul rok od chvíle, kdy občané Ukrajiny svrhli  zkorumpovaný  režim v revoluci, v níž pod  svou vlajkou a vlajkou Evropské unie  položili mnozí své životy, aby své zemi otevřeli cestu k důstojnosti a svobodě. Uplynul  také rok od chvíle, kdy ruská armáda pošlapala princip  nedotknutelnosti hranic, na němž stál  mír v Evropě od  druhé světové války a okupovala Krym. Dnes se krvavá stopa ruských agentů, armády a zbraní táhne Ukrajinou tak, jako se plazila jedovatá stopa polonia sledující vraždu ruského disidenta Alexandra Litvinenka ulicemi Londýna v roce 2006. Objednavatel této vraždy, jak ukazuje současné vyšetřování, směřuje k branám Kremlu.