Zkrachovalý stát Egypt?

KÁHIRA – Ukřivdění stoupenci svrženého egyptského prezidenta Muhammada Mursího a jásající demonstranti, kteří dotlačili armádu k jeho odstavení od moci, rozdělili Egypt na dva nesmiřitelné tábory, což odráží a zároveň posiluje hlubší problémy země. Egypt je dnes do značné míry státem, v němž nelze vládnout a který přežívá díky štědrým zahraničním almužnám.

Mursí nikdy nedocenil svou slabou pozici. Ačkoliv byl zvolen demokraticky, rozhodl se vládnout nedemokraticky. Byl odhodlaný provést čistku v soudnictví a na státních zastupitelstvích, poněvadž jejich představitelé prý byli spolčení s demonstranty proti jeho vládě a s jejich vojenskými podporovateli, kteří byli v roce 2011 svrženi. Při prosazování kontroverzního návrhu ústavy nestrpěl Mursí téměř žádnou opozici. Přitom zanedbával strukturální problémy, které před dvěma a půl lety vyhnaly jinak pokornou společnost do ulic, aby sesadila jeho předchůdce Husního Mubaraka.

Stejně zničující jako Mursího styl vládnutí byla individualistická mentalita Muslimského bratrstva. Desítky let perzekucí vtiskly jeho vedoucím představitelům víru, že svět se spikl proti nim. Převzetí moci jejich paranoiu ještě zesílilo.

https://prosyn.org/VtWOerncs