Bohatství a kultura národů

Moderní ekonomové udělali z Adama Smitha proroka, stejně jako komunistické režimy kdysi zbožštily Karla Marxe. Ústřední princip, který Smithovi přisuzují – totiž že dobré podněty bez ohledu na kulturu přinášejí dobré výsledky – se stal velkým ekonomickým přikázáním. Přesto je tento názor pomýlenou interpretací dějin (a pravděpodobně i pomýleným výkladem Smitha).

Novodobý růst nevzešel z lepších podnětů, nýbrž z vytvoření nové ekonomické kultury ve společnostech, jako byla anglická a skotská. Abychom přiměli chudé společnosti k růstu, potřebujeme změnit nejen jejich instituce a s nimi spojené podněty, ale i jejich kulturu, což vyžaduje vystavit více lidí v těchto společnostech životu v pokročilých ekonomikách.

Navzdory téměř všeobecné víře ekonomů v prvotní roli podnětů existují tři charakteristiky světových dějin, které demonstrují převládající roli kultury.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/DJoDAF1cs