businesswoman graph Caiaimage/Agnieszka Olek/Getty Images

Rovnost pohlaví podložená daty

PAŘÍŽ – Při současném tempu pokroku potrvá přes 200 let, než dosáhneme rovnosti pohlaví a posílení práv žen v zaměstnání. V mnoha zemích jsou dívky stále nuceny vdávat se zamlada, což omezuje jejich přístup ke vzdělání a budoucím profesním příležitostem. Například v Nigeru v roce 2016 bylo 76% dívek ve věku 15-19 let vdaných, což částečně vysvětluje, proč 73% dívek v nižším středoškolském věku nechodí do školy. Rovněž dětská práce je běžným jevem a téměř třetina žen na světě zastává názor, že domácí násilí je za určitých okolností spravedlivým trestem, například když žena připálí jídlo.

Co to vypovídá o lidských hodnotách, když se zbití ženy pokládá za přijatelnější než zpackání večeře?

Tyto hodnoty jsou zakotvené v právních rámcích. Deset zemí světa dodnes toleruje znásilnění v manželském svazku a devět zemí umožňuje násilníkům vyhnout se trestu tím, že se ožení s obětí. A pro mnohem větší počet žen se tyto hodnoty promítají do společenského uspořádání, které jim upírá příležitosti. Absence placené mateřské dovolené, institucí péče o dítě nebo zaměstnanecké politiky vstřícné k rodině brání ženám v participaci na formální ekonomice. A i když se ženám podaří udělat kariéru, stále nesou na bedrech tři čtvrtiny domácích povinností.

https://prosyn.org/MLZ3PmWcs