businesswoman graph Caiaimage/Agnieszka Olek/Getty Images

Rovnost pohlaví podložená daty

PAŘÍŽ – Při současném tempu pokroku potrvá přes 200 let, než dosáhneme rovnosti pohlaví a posílení práv žen v zaměstnání. V mnoha zemích jsou dívky stále nuceny vdávat se zamlada, což omezuje jejich přístup ke vzdělání a budoucím profesním příležitostem. Například v Nigeru v roce 2016 bylo 76% dívek ve věku 15-19 let vdaných, což částečně vysvětluje, proč 73% dívek v nižším středoškolském věku nechodí do školy. Rovněž dětská práce je běžným jevem a téměř třetina žen na světě zastává názor, že domácí násilí je za určitých okolností spravedlivým trestem, například když žena připálí jídlo.

Co to vypovídá o lidských hodnotách, když se zbití ženy pokládá za přijatelnější než zpackání večeře?

Tyto hodnoty jsou zakotvené v právních rámcích. Deset zemí světa dodnes toleruje znásilnění v manželském svazku a devět zemí umožňuje násilníkům vyhnout se trestu tím, že se ožení s obětí. A pro mnohem větší počet žen se tyto hodnoty promítají do společenského uspořádání, které jim upírá příležitosti. Absence placené mateřské dovolené, institucí péče o dítě nebo zaměstnanecké politiky vstřícné k rodině brání ženám v participaci na formální ekonomice. A i když se ženám podaří udělat kariéru, stále nesou na bedrech tři čtvrtiny domácích povinností.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/MLZ3PmWcs