18

Nové a dokonalejší obchodní dohody?

WASHINGTON, DC – Obchod letos figuruje vysoko v agendě Spojených států, Evropy i velké části Asie. V USA, kde nedávná slabá čísla o obchodu zvýšila obavy, tlačí prezident Barack Obama na Kongres, aby mu poskytl takzvanou pravomoc k podpoře obchodu (TPA), dříve známou jako pravomoc zrychleného jednání, která mu umožní uzavřít megaregionální Transpacifické partnerství (TPP) s 11 asijskými a latinskoamerickými zeměmi. Bez TPA obchodní partneři přestanou nabízet své největší ústupky, neboť se správně obávají, že jakmile by byl Kongres požádán o ratifikaci jakékoliv dohody, snažil by se „ukrojit z koláče další díl“.

Při propagaci TPP má Obama sklon zdůrazňovat některé rysy, jež toto partnerství odlišují od předchozích paktů, jako je Severoamerická dohoda o volném obchodu (NAFTA). Patří mezi ně závazky tichomořských států v oblasti životního prostředí a rozšíření vymahatelných pracovních práv, ale i geopolitické argumenty pro nové strategické „vyvážení“ směrem k Asii, o němž se v Americe velmi diskutuje.

Stejně jako u spotřebitelských výrobků zde platí, že slogan „Nové a lepší!“ prodává. NAFTA a další předchozí obchodní dohody jsou nepopulární. Argument Obamovy administrativy proto zjevně zní: „Poučili jsme se z chyb. Tato dohoda je napraví.“

Je to však mylná premisa: USA (a jejich partneři) měly z předchozích dohod prospěch. Nejpřímočařejší argument pro TPP tudíž zní, že z dohody pravděpodobně vyplynou obdobné hospodářské přínosy.