roubini143_DNY59Getty Images_usdeconomyrecession DNY59/Getty Images

Vil dollaren svekke seg?

NEW YORK – Det kraftige fallet i verdien på den amerikanske dollaren har ført til bekymringer for at den vil miste sin stilling som verdens viktigste valutareserve. Bakgrunnen for denne svekkelsen er blant annet de pengepolitiske tiltakene til den amerikanske sentralbanken (Federal Reserve), som kan ha bidratt til å vanne ut verdien på verdens ledende valuta. Samtidig har prisen på gull steget — og det samme har inflasjonsforventningene.

Men, for å si det med Mark Twain, er ryktet om dollarens snarlige død betydelig overdrevet. Den siste tidens svekkelse av dollaren er knyttet til kortsiktige sykliske faktorer. På lang sikt, er bildet mer sammensatt. Dollaren har både sine styrker og svakheter, og tiden vil vise om svakhetene er nok til å undergrave dollarens globale stilling.

Den viktigste faktoren på kort sikt er den amerikanske sentralbankens stimulerende pengepolitikk. Amerikanske myndigheter finansierer stadig større budsjettunderskudd gjennom tiltakene til sentralbanken (såkalt monetarisering av gjeld). Federal Reserve synes å legge til rette for dette mer enn de andre store sentralbankene i verden.

https://prosyn.org/6e65yuznb