Nejistota se přesouvá do Číny

Dnes, kdy americký dolar ztratil 43% ze svého maxima vůči euru, probíhá mohutný proces globálního finančního vyvažování. Obchodní schodek a schodek běžného účtu platební bilance Spojených států se začal ve vztahu k americkému a světovému HDP snižovat. Také asijské přebytky běžného účtu platební bilance začaly klesat, zvláště když v Americe po skončení boomu na trhu bydlení výrazně zpomalil růst.

Největší bolest v současnosti pociťuje Evropa, poněvadž hodnota eura vůči dolaru se zvýšila nejvíce a nejrychleji. Také Latinská Amerika a Asie však začnou cítit nesnáze, neboť desetiletí trvající role USA jakožto importéra poslední záchrany pro globální ekonomiku se chýlí ke konci.

Dokud se budou nerovnováhy ve světovém obchodu a kapitálových tocích vyrovnávat pomalu a hladce, veškeré globální ekonomické nesnáze by měly být relativně malé. Vývozcům a jejich zaměstnancům, kteří přijdou o americké trhy, případně Američanům, jež ztratí přístup k levnému kapitálu poskytovanému cizinci, se samozřejmě malé zdát nebudou. Následujících několik let však bezpochyby vyjeví hrozivější a závažnější politicko-ekonomický problém, než je náprava globálních nerovnováh.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/C2JJP0y/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.