goldberg17_ Getty Images_russia war deglobalization shipping Getty Images

Hvorfor har globaliseringen stoppet opp?

NEW HAVEN – Etter flere tiår med en historisk høy grad av åpenhet (tette økonomiske bånd på tvers av landegrensene), er vi nå inne i en ny tid der internasjonale økonomiske relasjoner er preget av mistillit og splid. Med tanke på hvilke kostnader disse endringene kan føre med seg, er det verdt å bruke litt tid på å tenke gjennom hvordan vi kom hit.

Etter den kalde krigen ble forekomsten av ekstrem fattigdom i verden kraftig redusert som følge av globalisering — ikke minst ved at globaliseringen satte østasiatiske land som Kina i stand til å oppnå rask økonomisk vekst og utvikling. Levestandarden globalt (målt som inntekt per innbygger) ble også høyere.

Internasjonal handel (med relativt åpne grenser) og markedsorientert politikk spilte en avgjørende rolle i denne utviklingen. Handel med land som hadde lave lønninger — som Kina, Mexico, Sør-Korea og Vietnam — holdt priser og lønninger i sjakk i de avanserte økonomiene. Dette kom både forbrukere i disse økonomiene og arbeidere i de eksporterende landene til gode.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/9QCQ2q1nb