0

Ukrajina: příští krize?

Ruská invaze do Gruzie vyslala šokové vlny do celého Západu i bývalého sovětského prostoru – a zejména na Ukrajinu. Ta by se totiž mohla stát příští potenciální krizí.

Stále výraznější prozápadní kurz Gruzie včetně sílících svazků s NATO byl Moskvě trnem v oku. Nepředstavoval však vážné ohrožení ruské bezpečnosti. Gruzínská armáda je malá, špatně vybavená a nemůže se rovnat s ruskou, jak se minulý měsíc dostatečně prokázalo.

Začlenění Ukrajiny do NATO by naproti tomu mělo dalekosáhlé strategické důsledky a znamenalo by konec všech zbývajících ruských nadějí na vytvoření „Slovanské unie“ zahrnující Rusko, Bělorusko a Ukrajinu – kterýžto sen stále tluče v hrudi mnoha Rusů. Současně by mělo významný dopad na ruský obranný průmysl, jmenovitě na protivzdušnou obranu a výrobu raket.

Stručně řečeno je skutečným zdrojem obav a strategické úzkosti Moskvy budoucí politická a bezpečnostní orientace Ukrajiny. Gruzie byla do značné míry vedlejší záležitost.