0

Jak překonat krizi ve východní Evropě

LONDÝN – Existují různé druhy fakt, vtipkoval kdysi ruský satirik Michail Saltykov-Ščedrin. „Existují fakta příjemná a nepříjemná, a pak taky některá, která ani nejsou fakty.“

Na počátku roku 2010 je příjemným faktem, že světová ekonomika přestala dramaticky klesat a začala se zotavovat. Nepříjemným faktem je, že toto zotavení zůstává křehké. A nefaktem je, že příštích 12 měsíců bude procházkou růžovým sadem. Je to právě naopak: stále přetrvávají vážné problémy, které je třeba naléhavě řešit.

Oblast, jíž se zabývá Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) – tedy střední, východní a jihovýchodní Evropa, Kavkaz a střední Asie –, byla finanční a hospodářskou krizí, která započala vamp#160;roce 2008, zasažena obzvláště tvrdě. Masivní a odhodlané státní intervence (Rusko a Kazachstán) nebo bezpříkladná koordinovaná podpora ze strany mezinárodních finančních institucí (Ukrajina, Maďarsko a Lotyšsko) se staly nezbytností, aby se předešlo ještě dramatičtějším pádům.

Vamp#160;době, kdy se reálná ekonomika přizpůsobuje změněným okolnostem a daleko slabší domácí i globální poptávce, očekáváme vamp#160;EBRD zvýšení objemu nesplácených půjček vamp#160;uvedeném regionu. Kromě toho budou firmy nuceny kamp#160;restrukturalizaci, aby snížily náklady a zvýšily konkurenceschopnost. To povede kamp#160;vyšší nezaměstnanosti samp#160;nevyhnutelným sociálním napětím a další zátěží pro již tak těžce zkoušené státní pokladny.