0

Turecko a Evropa: dva vlaky na cestě ke srážce?

Zásahem v Libanonu udělali Evropané dalekosáhlé, riskantní a přitom správné rozhodnutí. Důvod spočívá v tom, že ve východním Středomoří a na Středním východě se bude určovat evropská bezpečnost. Evropa, ať už se jí to líbí nebo ne, přijala novou strategickou roli v regionu. Pokud by měla selhat, draze za to zaplatí.

S ohledem na vážná rizika, jež Evropa s plným vědomím důsledků podstupuje, je nesmírně důležité, aby byla vytvořena evropská „velká strategie“ pro východní Středomoří a Střední východ, v níž by Evropa dokázala klidně a jasně definovat své zájmy. V každé seriózní podobě této velké strategie bude muset hrát ústřední úlohu Turecko – politicky, vojensky, ekonomicky i kulturně.

Zabezpečit evropské zájmy dnes znamená vytvořit pevné spojení – ba nerozlomitelné pouto – s Tureckem coby úhelným kamenem regionální bezpečnosti. Je tedy udivující, že Evropa dělá pravý opak: pevně zavírá oči před strategickou výzvou, již Turecko představuje.

Úspěšná modernizace a demokratizace Turecka – se silnou občanskou společností, právním řádem a moderní ekonomikou – nebude jen obrovským přínosem pro samotné Turecko, ale rovněž bude šířit stabilitu a sloužit jako transformační model v islámském světě. Především však úspěšná modernizace velké muslimské země rozhodným způsobem přispěje k evropské bezpečnosti.