0

Příliš mnoho úspor, příliš málo investic

Množí se řeči o nadbytku celosvětových úspor. Ve skutečnosti však světová ekonomika netrpí nadbytkem úspor, nýbrž nedostatkem investic.

Abychom to napravili, potřebujeme dva druhy změn. Kvalita jejich uskutečnění rozhodne o tom, zda bude silný celosvětový růst z posledních několika let udržitelný. Toto je hlavní sdělení Světové ekonomické prognózy MMF, která bude zveřejněna tento týden [poznámka editora: ve středu 21. září 2005], v předvečer výroční schůze fondu pro letošní rok.

Za prvé musí spotřeba hladce ustoupit investicím, neboť se nadměrná kapacita z minulosti vyčerpala a expanzní politiky v průmyslových zemích se normalizují. Za druhé se za účelem snížení nahromaděných nerovnováh na běžném účtu musí poptávka přesunout od zemí s deficity k zemím s přebytky. Vyšší ceny ropy v rámci této druhé změny znamenají, že spotřeba producentů ropy se musí zvýšit, zatímco u odběratelů ropy musí spotřeba klesnout.

Současná situace má kořeny v řadě krizí z posledních deseti let, jejichž příčinou byly nadměrné investice, zejména pak prasknutí japonské bubliny aktiv, krize v nových ekonomikách Asie a Latinské Ameriky a zhroucení technologické bubliny v průmyslových zemích. Od té doby zaznamenaly investice strmý pád následovaný jen velmi opatrným oživením.