3

Het belang van Doing Business

MADRID – Deze maand zal een onafhankelijke onderzoekscommissie naar verwachting haar bevindingen kenbaar maken ten aanzien van het Doing Business -rapport van de Wereldbank. Het wemelt van de speculaties dat de commissie zal aanbevelen het opstellen van Doing Business uit te besteden, de ranglijsten af te schaffen van landen waar het makkelijk zakendoen is, of het rapport in zijn geheel te schrappen.

Dit is geen nieuw probleem, omdat machtige aandeelhouders van de Wereldbank hebben getracht het project sinds de lancering ervan in 2002 tot zinken te brengen. Nu probeert China, 's werelds tweede economie en steeds invloedrijker binnen de Wereldbank, het rapport te verwateren door onder meer de ranglijsten te elimineren. (Dit jaar stond China, van de 185 onderzochte nationale economieën, op de 91ste plaats in het Doing Business -rapport.)

Maar het zou een ernstige vergissing zijn om Doing Business geheel of gedeeltelijk ten grave te dragen. Het zou feitelijk neerkomen op het met het badwater weggooien van een gezonde baby. De methodologie van het rapport is grotendeels betrouwbaar, de doelstellingen zijn juist, en de bevindingen zijn nuttig.

Het rapport over 2013 omvat kwantitatieve gegevens, gegroepeerd in elf reeksen van indicatoren, uiteenlopend van het gemak van het starten van een bedrijf tot de beschikbaarheid van kredieten. De gegevens van verschillende economieën over een bepaalde tijdsperiode worden vergeleken om 185 landen te kunnen indelen in tien categorieën, met namen als “Het oplossen van insolvabiliteit” en “Grensoverschrijdende handel”. De input van respondenten van over de hele wereld – dit jaar ruim 9600 – beïnvloedt de conclusies van het rapport.