Křehké základy sociálního státu

Mezi svobodou a rovností existuje pnutí už od chvíle, kdy moderní demokracie učinila občanství jádrem politické legitimity. Ve všech demokratických společnostech se svoboda pro všechny sváří s rovností pro všechny, a naopak. Tento střet principů se nezmírňuje, nehledě na to, jak často prohlašujeme, že všichni „se rodí svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv". Ve skutečnosti jen získává nové podoby, zčásti kvůli hospodářskému a technickému pokroku - a s ním souvisejícímu nárůstu dostupného bohatství - a zčásti kvůli snahám o jeho zmírnění.

Na pnutí mezi občanskou, právní a politickou rovností a skutečností hospodářské a sociální nerovnosti bylo poukazováno už za Velké francouzské revoluce. Dnes se občané nevyhnutelně prostřednictvím svých občanských, právních a politických práv domáhají hospodářské a sociální rovnosti - nebo alespoň zmenšení nerovnosti. Rovnoprávnost podle tohoto pojetí - jak vždy zdůrazňovalo socialistické myšlení - vyžaduje veřejné politiky zaměřené na omezování projevů nerovnosti ve skutečných životních podmínkách všech občanů.

Současné demokracie se vyznačují právě svou ambicí sladit respekt ke svobodě a formální rovnost práv s veřejnými politikami, které všem občanům poskytují, řečeno slovy preambule francouzské ústavy z roku 1946, „adekvátní životní podmínky". Moderní demokracie zakládají svou legitimitu na tom, že zaručují jak politická, tak sociální práva.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/7B3hVrH/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.