Křehké základy sociálního státu

Mezi svobodou a rovností existuje pnutí už od chvíle, kdy moderní demokracie učinila občanství jádrem politické legitimity. Ve všech demokratických společnostech se svoboda pro všechny sváří s rovností pro všechny, a naopak. Tento střet principů se nezmírňuje, nehledě na to, jak často prohlašujeme, že všichni „se rodí svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv". Ve skutečnosti jen získává nové podoby, zčásti kvůli hospodářskému a technickému pokroku - a s ním souvisejícímu nárůstu dostupného bohatství - a zčásti kvůli snahám o jeho zmírnění.

Na pnutí mezi občanskou, právní a politickou rovností a skutečností hospodářské a sociální nerovnosti bylo poukazováno už za Velké francouzské revoluce. Dnes se občané nevyhnutelně prostřednictvím svých občanských, právních a politických práv domáhají hospodářské a sociální rovnosti - nebo alespoň zmenšení nerovnosti. Rovnoprávnost podle tohoto pojetí - jak vždy zdůrazňovalo socialistické myšlení - vyžaduje veřejné politiky zaměřené na omezování projevů nerovnosti ve skutečných životních podmínkách všech občanů.

Současné demokracie se vyznačují právě svou ambicí sladit respekt ke svobodě a formální rovnost práv s veřejnými politikami, které všem občanům poskytují, řečeno slovy preambule francouzské ústavy z roku 1946, „adekvátní životní podmínky". Moderní demokracie zakládají svou legitimitu na tom, že zaručují jak politická, tak sociální práva.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

http://prosyn.org/7B3hVrH/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.