0

Válka o osady

Amos Oz, jeden z nejznámějších izraelských spisovatelů, tvrdí, že současnou palestinsko-izraelskou válku ve skutečnosti tvoří dvě války: ,,nespravedlivá" válka proti Izraeli a Židům, jejímž cílem je založení fundamentalistického islámského státu v ,,arabské Palestině", a ,,spravedlivá" válka palestinského lidu za nezávislý stát hodný takového jména. Izrael ovšem také vede dvě války: spravedlivou válku na obranu svého práva na existenci, pojímaného s veškerou integritou a bezpečností v rámci Středního východu, a marnou válku za udržení okupace Západního břehu a pásma Gazy a židovských osad ležících v těchto oblastech.

Na Západním břehu a v Gaze se usadilo asi 220 tisíc izraelských osadníků, nepočítáme-li přibližně 190 tisíc lidí žijících ve čtvrtích Jeruzaléma, které leží za hranicemi starého, rozděleného Jeruzaléma, jež platily před rokem 1967. Navzdory intifádě se počet osadníků snížil jen v několika málo z celkem 144 osad a jen v pásmu Gazy žije přes 7 tisíc osadníků v šestnácti obcích, jež tvoří 20% zbídačeného kraje, beztak trpícího kvůli jedné z nejvyšších hustot zalidnění na světě.

Dotace izraelského státu věnované na rozšiřování osad jsou významné. Za posledních deset let osady získaly roční subvence ve výši zhruba 920 euro na hlavu, zatímco rozvojová města získala 575 euro a arabské obce v Izraeli 430 euro. Státní peníze hradí v osadách 50% nákladů na bydlení, v Izraeli 25%.

Co je cílem takovéto politiky rozpínavosti na okupovaných územích? Proč vznikly osady i v oblastech nejhustěji zalidněných Palestinci? Ta území, která měla být po roce 1967 použita jako trumfy při jednáních o uznání Izraele a o míru, jsou dnes trvale okupována proto, aby se zabránilo vzniku palestinského státu, který by se těšil svrchovanosti a územní celistvosti, jež malý, ale autonomní stát potřebuje. Ve skutečnosti jsou tato území rozšířením izraelské suverenity - úkolem armády je ochraňovat osadníky a prosazovat faktickou izraelskou svrchovanost nad nimi.