0

Jednostranná cesta k míru

V příštích třech týdnech učiní izraelská armáda bezprecedentní krok: místo aby bránila zemi proti vnějším nepřátelům nebo terorismu, bude evakuovat – v případě nutnosti silou – devět tisíc Izraelců z jejich domovů.

Jednostranné stažení Izraele je výsledkem hlubokého politického posunu zapříčiněného dvěma poněkud rozporuplnými přesvědčeními, která charakterizují politiku premiéra Ariela Šarona od roku 2003: totiž že „cestovní mapa“ iniciovaná Spojenými státy nikam nevede a že status quo je neudržitelné. Jistě, podle Šaronova uvažování nemá devět tisíc židovských osadníků žijících mezi 1,2 miliony Palestinců v pásmu Gazy budoucnost. A tak je jednostranné stažení při absenci rozhovorů jediným smysluplným krokem směrem k uvolnění napětí a stabilizaci.

Tato politika Izrael hluboce rozdělila: osadníci – většinou, i když ne bez výjimky nábožensky založení – mají pocit, že je Šaron jakožto „otec osad“ zradil. Dnes je to tedy izraelská levice, která si byť zdráhavě uvědomuje, že Šaronův nový pragmatismus může být prvním krokem správným směrem. Podobně jako de Gaulle v Alžírsku zamíchal také Šaron kartami izraelské politiky.

V posledních týdnech jsme byli svědky mohutných demonstrací, z nichž některé hraničily s násilím; mnozí osadníci deklarovali, že vládní nařízení k evakuaci neuposlechnou. Armáda a policie mobilizovaly téměř 50 000 členů, kteří mají vystěhování realizovat. Tento násilný přístup je traumatický nejen pro osadníky, ale i pro mnoho dalších Izraelců. Teprve příští dny a týdny napovědí, zda evakuace probíhá pokojně, či nikoliv.