0

Poslední jaderná zkouška

NEW YORK – Prvního listopadu zahájí tým čítající přes 35 expertů nácvik inspekce v místě simulované jaderné zkoušky nedaleko od Mrtvého moře v Jordánsku – jde o další krok směrem k dokončení globálního verifikačního systému Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek (CTBT).

Dvanáctého listopadu pak nositelé Nobelovy ceny míru z celého světa uspořádají v Hirošimě summit, jenž zdůrazní prvořadost jaderného odzbrojení a potvrdí jejich odhodlání ho prosazovat.

Probíhá také bezpočet dalších mezinárodních iniciativ, které odrážejí širší revoluci v uvažování o jaderných zbraních – revoluci, která je vítaná a měla nastat daleko dříve.

Navzdory mnoha řečem o jaderném odzbrojení před 20 lety, kdy skončila studená válka, koneckonců dodnes existuje více než 20 000 jaderných zbraní, přičemž mnohé jsou ve vysoké pohotovosti a každá z nich je daleko větší než zbraně, které v roce 1945 zpustošily Hirošimu a Nagasaki. Celkem u devíti zemí se ví nebo předpokládá, že těmito zbraněmi disponují, a všechny je různými způsoby zdokonalují.