Proudy paměti

Každá země, každá společenská, národnostní nebo rodinná skupina zažila v posledních několika desítkách let ve svém vztahu k minulosti hluboké změny. Tyto změny mají mnoho podob: kritizování oficiálních dějin a znovuobjevování dějin utajovaných, dožadování se konfiskovaných či tutlaných historických skutečností, zájem o „kořeny“ a genealogii, vzpomínkové slavnosti a nová muzea, zpřístupňování archivů veřejnosti a konečně slabost pro to, čemu se česky říká nebo „dědictví“ a co my, Francouzi hrdě nazýváme „
https://prosyn.org/Uu4wNUxcs