Software života

Život je nám vlastní, a proto máme sklon věřit, že je snadné jej pochopit. V uznávané klasifikaci věd se za královnu a nejobtížněji pochopitelnou disciplínu považuje matematika, následovaná fyzikou, chemií a konečně biologií. Tato vědecká hierarchie je však mylná a zavádějící: dnes už víme, že biologie zahrnuje víc matematiky, než jsme si kdy mysleli.

Když s objevem DNA do vědeckého chápání života pronikly molekuly, biologie vystoupila o příčku výš, k chemii. S pochopením abstraktních schémat, jež předepisují, jak se geny projevují, pak biologie vyšplhala ještě blíž k matematice.

Trendovým výrazem ve vědách o životě je dnes biologie „systémů“. Po dlouhou dobu byli ti, kdo studovali podstatu života a dědičnosti, rozděleni na dva tábory: epigenetiky , kteří zdůrazňovali vlivy životního prostředí na živé organismy, a preformisty , již kladli důraz na podobnosti mezi rodiči a potomstvem. Pohled epigenetiků byl zřetelně chybný, neboť cosi stálého se napříč generacemi přenášet muselo. Avšak představu preformistů, že entitou přenášenou napříč generacemi je celý organismus, popírala nemožnost dělit objekty donekonečna.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/h36jIzc/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.