20

De 'Open Access'-economie

CANBERRA – De ophef over het artikel “Growth in a Time of Debt” van Carmen Reinhart en Kenneth Rogoff zou wel eens de opmerkelijkste en hevigste wetenschappelijke controverse kunnen zijn sinds 1974, toen twee eerdere economen, Robert Fogel en Stanley Engerman, een berucht boek publiceerden, Time on the Cross, waarin de efficiency van het voormalige slavernijsysteem op Amerikaanse plantages werd verdedigd.

Net als destijds met Time on the Cross vloeit de Reinhart/Rogoff-controverse, die op het eerste gezicht gaat over de statistische procedures die de auteurs hebben gehanteerd, feitelijk voort uit de doelstellingen waarvoor anderen hun studie hebben gebruikt.

Sommige cijfers waarmee Fogel en Engerman kwamen, zijn gebruikt – niet door de auteurs zelf, zo moet worden opgemerkt – om positieve discriminatie aan te vechten en de burgerrechtenbeweging in twijfel te trekken. Ook sommige cijfers van Reinhart en Rogoff zijn door politici en anderen ingezet om bezuinigingen te rechtvaardigen.

Toen de problemen met de analyse van Reinhart en Rogoff aan het licht kwamen, waren de critici verbijsterd. De auteurs hadden per ongeluk gegevens weggelaten, een twijfelachtige wegingsmethode aangewend en een onjuiste interpretatie gehanteerd van de groei van het bruto binnenlands product (bbp).