Tim Brinton

Kolik stojí krizová prevence

BRUSEL – Od propuknutí finanční krize už uplynuly dva roky a teprve si začínáme uvědomovat, kolik peněz nás pravděpodobně bude stát. Andrew Haldane z Bank of England odhaduje, že aktuální hodnota odpovídajících ztrát budoucího výstupu by dost dobře mohla dosahovat 100 % světového HDP.

Tento odhad může vypadat neuvěřitelně vysoký, a přece je relativně konzervativní, neboť předpokládá, že setrvalé snížení výstupu vyplyne jen ze čtvrtiny prvotního šoku. Podle skutečných škarohlídů, kteří jsou přesvědčeni, že šok bude mít trvalý dopad na výstup z větší části, ne-li bezezbytku, by celková újma mohla být ještě dvakrát až třikrát vyšší.

Jeden rok světového HDP se rovná 60 bilionům dolarů, což odpovídá asi pěti stoletím oficiální rozvojové pomoci anebo ještě konkrétněji deseti miliardám školních tříd v afrických vesnicích. Samozřejmě, nejde o žádný přímý výdaj veřejných rozpočtů (celkové výdaje za záchrany bank jsou mnohem nižší), ale když uvažujeme o tom, jak snížit četnost krizí, tento ušlý výstup je cenou, na níž záleží nejvíc.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/TAG2zTx/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.