pa922c.jpg Paul Lachine

Cena srozumitelnosti

LONDÝN – „Skrze lstivost a prohnanost burzovních makléřů vzešla taková spleť lumpáren a podfuků, takový taj podlosti a nesrozumitelný žargon pojmů, jimiž se do něj proniká, jaké v žádné jiné době ani zemi nikdy nikdo nepoznal.“ Jízlivost Jonathana Swifta pocházející z osmnáctého století pasuje i na současný svět finančního „zprostředkovatelství“: dnes, stejně jako tehdy, finančnictví halí svou „spleť lumpáren a podfuků“ do „nesrozumitelného žargonu“. Jak ve svém dubnovém projevu vysvětlil americký prezident Barack Obama: „Mnohé praktiky byly tak neprůhledné a komplikované, že obří sázky, které se uzavíraly, si v těchto společnostech – natož mezi těmi, kdo byly pověřeni dohledem – plně uvědomoval málokdo.“

https://prosyn.org/EWO2Uh2cs