0

Cesta k�finanční přeregulaci

BRUSEL – Někteří lidé dnes tvrdí, že bouře v�podobě finanční krize ochabuje. Já si tím nejsem tak jistý. Mezibankovní sazby sice pomalu klesají, ale stále jsou mnohem vyšší, než by měly být, ceny akcií jsou i nadále rozkolísané a podmínky na globálních trzích zůstávají křehké.

Ještě znepokojivější je, že vidíme dopady na reálnou ekonomiku po celé Evropě, ve Spojených státech a dnes už i v�dalších oblastech. HDP se snižuje. Průmyslová výroba rekordním tempem klesá.

Co si tedy počneme? Odpověď zní tak, že musíme obnovit důvěru. To je stěžejní úkol pro Evropu, Evropskou komisi, nejvyšší světové představitele a sektor finančních služeb v�následujících pěti letech. Nebude to snadné.

Potřebujeme zdravé finanční trhy, bez nichž se nezotavíme. Potřebujeme zajistit průhlednost a adekvátní řízení rizik – opatření k�jejich zajištění tvoří součást mého návrhu kapitálových požadavků. Dále potřebujeme dostatečný dohled a krizový management – z�tohoto důvodu předkládám studii včasných intervencí a těším se na analýzu skupiny expertů na vysoké úrovni pod vedením Jacquese de Larosièra, která má být v�brzké době zveřejněna.