0

Včera je dnes

V diskusi o faktorech, jež stojí za úpadkem Argentiny, se možná až přílis hovoří o politice směnného kurzu a o chybách Mezinárodního měnového fondu, ale už méně se mluví o sociálních a politických faktorech, které svou nemalou měrou přispěly k pádu této jihoamerické země.

Argentina je mezi rozvíjejícími se ekonomikami světa poněkud ojedinělým případem, poněvadž jejím problémem nebyla nevyvinutost a zaostalost, nýbrž zastavený vývoj. Před sedmdesáti lety to byla jedna z nejbohatsích zemí na světě. Díky politické nestabilitě a spatné hospodářské politice vsak během let výrazně zaostala.

Navzdory tomu byla podle latinskoamerických měřítek gramotnost v zemi vysoká a země měla početnou střední třídu. V oblasti sociálního zabezpečení se Argentina sice nikdy nedostala na úroveň svých evropských protějsků, ale i tak se na argentinských pampách žilo docela obstojně.

Demokracie se do země vrátila v roce 1983, ale dlouhá desetiletí spatné ekonomické politiky se na zemi krutě podepsala. Tyto potíže zavrsily kroky první svobodné vlády Raúla Alfonsina, které se nepodařilo zemi zvyknout na tehdy se rodící globální ekonomiku.