Flám je u konce

MNICHOV – Spojené státy sklouzávají do recese a globální hospodářský boom dospěl ke konci. Byl nezvykle dlouhý a trvalý, neboť růst dosahoval po čtyři roky zhruba 5% – tak setrvalé období hospodářské dynamiky nezažil svět zhruba od roku 1970.

Nejzřetelnějším signálem končícího boomu je předpověď MMF, podle níž dosáhne růst v USA v roce 2008 hodnoty 1,5%. To se možná nejeví jako recese, avšak marginálně kladná projekce fondu odráží převážně růstový přesah z roku 2007, k němuž samotný rok 2008 prakticky ničím nepřispěje. Odpovídá to třem po sobě jdoucím čtvrtletím s nulovým růstem v letošním roce.

Mnozí lidé argumentují tím, že recese v USA již svět nepostihne, protože v roli motoru světové ekonomiky nahradila Ameriku Čína. Omyl. Čína sice rychle roste, ale její ekonomická síla zůstává nevelká. Zatímco USA přispívají ke světovému HDP 28 procenty, Čína představuje pouhých 5%. Celá Asie od Turecka po Čínu pak přispívá 24 procenty, což je méně než samotné USA.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/REqROfB/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.