0

Obnažená ECB

LONDÝN – Vyřešení krize eurozóny zůstává v nedohlednu. Obavy investorů se teď soustřeďují na zdravotní stav evropských bank, z nichž mnohé jsou silně vystavené vlivu Řecka a dalších jihoevropských zemí sužovaných vážnými fiskálními problémy.

Evropští lídři prozatím jen přelepili rány náplastí. Je zapotřebí ustavit stabilizační fond, avšak na dočasném základě. Byla zavedena nová opatření k dohledu nad rozpočtovými bilancemi členských států, ale ta nijak nehnou s nesplaceným objemem dluhů. Evropská centrální banka začala kupovat vládní dluhopisy, včetně řeckých, za ceny výrazně převyšující hladinu, která by zavládla na volném trhu.

Posledně jmenovaný krok ECB zdůraznil řadu nezodpovězených otázek ohledně struktury Banky a toho, jak dochází ke svým rozhodnutím. Na povrch se neomaleně prodraly některé otázky, které evropští držitelé rozhodovacích pravomocí chtěli ponechat smetené pod koberec.

Rozhodnutí přímo kupovat řecké dluhopisy nebylo jednomyslné. Svět už dnes ví, že Axel Weber, prezident Bundesbanky, hlasoval proti. Jeho hlas byl sice jen jedním z 22, ale Weber zastupuje 27 % HDP eurozóny, takže ho nelze jen tak přehlížet jako bezvýznamného muže na okraji. Bylo to vůbec poprvé, kdy byl prezident ECB nucen prozradit, že rozhodnutí nebylo jednomyslné.