14

Životy versus zisky

NEW YORK – Nejvyšší soud Spojených států nedávno zahájil rokování v kauze, která upozorňuje na zapeklitý problém týkající se práv k duševnímu vlastnictví. Soud musí odpovědět na následující otázku: lze geny – vaše geny – patentovat? Řečeno jinak, mělo by být někomu v zásadě dovoleno stát se držitelem práva, řekněme, k testování, zda máte určitý soubor genů, z něhož vyplývá vyšší než 50 % pravděpodobnost vzniku rakoviny prsu?

Všem nezasvěceným do těžko proniknutelného světa práv k duševnímu vlastnictví se odpověď zdá jasná: ne. To vy vlastníte své geny. Určité společnosti může patřit nanejvýš duševní vlastnictví, na němž je založen její genetický test, a protože výzkum a vývoj potřebný k vývoji testu mohl stát značnou sumu, firma za jeho použití právem může účtovat poplatek.

Společnost Myriad Genetics se sídlem v Utahu si ale nárokuje víc. Tvrdí, že vlastní práva k jakémukoli testu přítomnosti dvou kritických genů souvisejících s rakovinou prsu – a bezohledně toto právo vymáhá, přestože její test je horší než ten, který byla Yaleova univerzita ochotná poskytnout za mnohem nižší cenu. Důsledky jsou tragické: důkladná a cenově dostupná diagnostika, která odhalí silně ohrožené pacienty, zachraňuje životy. Překážky blokující takové testy životy maří. Myriad je opravdovým příkladem americké korporace, podle níž zisk přebíjí všechny ostatní hodnoty, včetně hodnoty samotného lidského života.

Jedná se o obzvlášť palčivý případ. Ekonomové obvykle hovoří o vyvažování kompromisů: slabší práva k duševnímu vlastnictví, tvrdí se, by podrývala pobídky k inovacím. Ironie je v tom, že k objevu učiněnému firmou Myriad by došlo tak jako tak, díky veřejně financovanému mezinárodnímu úsilí o rozluštění lidského genomu, které bylo mimořádným počinem moderní vědy. Společenské přínosy o něco dřívějšího objevu Myriad jsou nepatrné ve srovnání s cenou, již si už vyžádala její bezcitná honba za ziskem.